NIERUCHOMOŚCI
NOWOCZESNE BUDOWNICTWO

Firma PRK 7 NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000151019.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.200.000 zł. i dzieli się na 10.200 równych i niepodzielnych udziałów po 1.000 zł. każdy. W powyższym kapitale zakładowym początkowo wszystkie udziały objęło Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych 7 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie a obecnie są w aktywach Trakcji S.A.

REGON: 015460299
NIP: 522-26-90-083

STRUKTURA FIRMY

Organami Spółki są:

  • Zgromadzenie Wspólników
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd w składzie:
    • Paweł Kozieł – Prezes Zarządu
    • Andrzej Więckowski – Wiceprezes Zarządu

Odpowiemy na Pani/a Pytanie