BUW (podziemie) adaptacja na cele zajęć sportowych w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie.