Spółka PRK 7 Nieruchomości jest zainteresowana zakupem gruntów inwestycyjnych w Warszawie i najbliższych okolicach, w szczególności przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne

Kontakt

prk7sektretariat@prk7nieruchomosci.com.pl